kariera.

Szukasz pracy?

Sprawdź nasze aktualne oferty i dołącz do naszego zespołu.
Co otrzymasz w zamian?

 • pracę w młodym i kreatywnym zespole
 • stabilność zatrudnienia w firmie będącej liderem w branży,
 • realne możliwości rozwoju w ramach wzrostu organizacji,
 • szeroką ekspozycję na kontakty międzynarodowe.
AKTUALNIE POSZUKUJEMY

BRAK OGŁOSZEŃ

ARCHIWALNE:

MŁODSZA KSIĘGOWA / MŁODSZY KSIĘGOWY

Czym będziesz się zajmował?

 • wprowadzaniem faktur kosztowych do systemu księgowego,
 • dekretacją dokumentów kosztowych,
 • kontrolą kompletności dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • księgowaniem faktur towarowych, sprzedażowych, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importowych i exportowych,
 • wprowadzaniem wyciągów bankowych,
 • prowadzeniem rozrachunków z kontrahentami,
 • rozliczeniami wydatków pracowniczych i podróży służbowych,
 • wyjaśnianiem zagadnień związanych z ewidencjonowaniem dokumentów,
 • bieżącą analizą i weryfikacją zapisów na kontach księgowych,
 • archiwizacją dokumentacji księgowej,
 • współpracą z innymi działami.

 

Czego oczekujemy?

 • min. dwuletniego doświadczenia w księgowości,
 • studia wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia lub podobne) będą dodatkowym atutem,
 • znajomości przepisów podatkowych (CIT, PIT, VAT) oraz ustawy o rachunkowości,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word),
 • samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • skrupulatności, dokładności i terminowości,
 • znajomość programu ERP XL będzie dodatkowym atutem.

 

Co od nas dostaniesz?

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, w młodym i dynamicznym zespole,
 • swobodną i przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość szkolenia i rozwoju w ramach stanowiska oraz w strukturach firmy.

Jeśli chcą Państwo złożyć swoją aplikację o pracę na poczet przyszłych rekrutacji, bez związku z aktualnie dostępnymi ofertami pracy, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.Bez umieszczenia tej klauzuli nie będziemy mogli przechowywać Państwa CV i innych dokumentów aplikacyjnych, a przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Wyślij zgłoszenie za pomocą formularza

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MULTI-DECOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Całowaniu, Całowanie 111B, 05-480 Karczew, tel. [22 778-19-00] (dalej: „MULTI-DECOR”).
  2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez MULTI-DECOR danych osobowych można kierować na adres e-mail [rodo@multi-decor.pl].
  3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników przez MULTI-DECOR.
  4. Prawne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:
  • gdy ubiegają się Państwo o pracę w odpowiedzi na zamieszczoną na stronie internetowej ofertę pracy:
  1. gdy podają Państwo dane osobowe wskazane w art. 221 1 Kodeksu pracy – niezbędność do podjęcia przez MULTI-DECOR działań rekrutacyjnych, koniecznych dla ewentualnego zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. gdy podają Państwo dane osobowe inne niż wskazane w art. 221 1 Kodeksu pracy – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  Art. 221 § 1 Kodeksu pracy przewiduje, że od kandydata do pracy można żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wszelkie pozostałe dane przekazywane są na podstawie dobrowolnej zgody;

  • gdy ubiegają się Państwo o pracę w sytuacji braku konkretnego ogłoszenia oferty pracy (złożenie dokumentów aplikacyjnych na potrzeb przyszłych rekrutacji) – Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  1. W odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • do zakończenia prowadzonej rekrutacji lub
  • przez okres 6 miesięcy od otrzymania danych osobowych przez MULTI-DECOR – tylko w sytuacji, gdy w dokumentach aplikacyjnych wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne składane bez związku z konkretną ofertą pracy MULTI-DECOR, niezawierające oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji, będą od razu usuwane i nie będą przechowywane.

  Dane osobowe zostaną usunięte wcześniej, jeśli otrzymamy od Państwa takie żądanie.

  1. MULTI-DECOR może ujawnić Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom MULTI-DECOR, podmiotom świadczącym na rzecz MULTI-DECOR usługi, np. usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, prawne oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które mogą żądać ujawnienia Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy danych).
  2. Z związku z przetwarzaniem przez MULTI-DECOR Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  • prawo usunięcia danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

  Szczegółowy zakres przysługujących praw opisany jest w RODO.

  1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie określonym 221 1 Kodeksu pracy jest jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  3. W związku z przekazaniem danych osobowych MULTI-DECOR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.
  4. MULTI-DECOR nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.